Spawanie i zgrzewanie

Spawanie i zgrzewanie – to nic innego jak łączenie ze sobą kawałków zazwyczaj części metalu za pomocą obróbki cieplnej. Pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzewa się powierzchnie aż do momentu stopienia, następnie łączy. Po odcięciu źródła które doprowadziło do stanu kiedy powierzchnie zmiękły, temperatura spada, a części scalają się ze sobą. Ważny jest dobór odpowiednich parametrów, bo tylko przy właściwym przygotowaniu uzyskamy efekt na jakim nam naprawdę zależy.

Spawanie – jest to proces wykonywania połączenia nierozłącznego z użyciem źródła ciepła poprzez stopienie brzegów materiału przy użyciu spoiwa lub bez.

Zgrzewanie – jest to proces wykonywania połączenia nierozłącznego z użyciem źródła ciepła oraz docisku.

Elektrody do zgrzewania

Jest to drobny element urządzenia jakim jest zgrzewarka, ale bardzo istotny, ponieważ to właśnie elektroda odpowiada za doprowadzenie odpowiedniego natężenia prądu do zgrzewanych powierzchni. Dostępne są różne rodzaje elektrod, gdyż muszą być odpowiednio dopasowane do różnych zadań. Różnice w elektrodach polegają na czasie zgrzewu, nacisku oraz zastosowanej temperatury. Dodatkowo elektrody do zgrzewarek muszą być dobierane do odpowiedniego kształtu jaki chcemy ze sobą połączyć, do rodzaju materiałów które chcemy zgrzać i tak na przykład stal nierdzewna powinna być łączona elektrodami wykonanymi ze stopu miedzi i chromu. Wszystko to ma ogromne znaczenie i z pewnością wpływa na jakość oraz trwałość zgrzewu.

Przyrząd spawalniczy

Przyrządy spawalnicze odgrywają bardzo ważną rolę w procesie produkcyjnym. Odpowiednio zaprojektowane przy użyciu właściwych materiałów pod dany wyrób zapewnią dokładność wykonania detalu. Wybór takiego urządzenia niweluje ludzki błąd, a co za tym idzie przyspiesza cały proces produkcyjny oraz optymalizuje koszty. Aby uzyskać pożądany efekt końcowy produkowanego seryjnie komponentu, należy zapewnić przyrządowi odpowiednią sztywność. Dzięki temu część będzie zawsze znajdować się we właściwym miejscu i w ten sposób uniknąć można zniekształceń podczas działania wysokiej temperatury.

Zgrzewanie garbowe

Zgrzewanie garbowe jest odmianą zgrzewania punktowego. W zgrzewaniu garbowym wykorzystuje się garby, które służą do usztywniania części wykonanych z cienkich blach. Garby mają kształt kulistej czaszy. Następnie elektrody płaskie (płytowe) dociskają te części, powodując miejscowe nagrzanie blach (garbów) i uzyskanie zgrzein punktowych. Garby powinny być na tyle sztywne, aby uległy tylko częściowemu zgnieceniu. Ten rodzaj zgrzewania ma szerokie zastosowanie w obecnych technikach wytwarzania na przykład konstrukcji. Bardzo ważny jest dobór odpowiednich parametrów takich jak czas przepływu prądu oraz siły docisku. Siła ta jest bardzo ważna, ponieważ zbyt słaby nacisk prowadzić może do wyprysku metalu, natomiast zbyt duży uniemożliwić może otrzymanie pożądanej średnicy zgrzeiny a co za tym idzie, jakość wykonanego zgrzewu będzie niesatysfakcjonująca.