5 zalet stosowania integrowanej ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin to zbiór zasad, które zalecane są przez Dyrektywę 2009/128/WE, wprowadzoną od 2014 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stanowią one wspólny system norm, umożliwiających ochronę środowiska rolniczego przed degradacją, a także zmniejszenie nadprodukcji żywności. Oto pięć zalet stosowania się do zasad integrowanej ochrony roślin.

1. Ochrona przed szkodliwymi organizmami

Integrowana ochrona roślin skupia się przede wszystkim na zapobieganiu rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów, korzystając z różnych technik. Między innymi poprzez stosowanie zrównoważonego nawożenia, płodozmian czy stosowanie środków higieny i odpowiednich technik uprawy. Dzięki temu uprawy są zdrowe.

2. Zachęca do pogłębiania wiedzy na temat szkodliwych dla roślin organizmów

Integrowana ochrona roślin bazuje na zwiększaniu wiedzy na temat wszystkich szkodliwych organizmów, które zagrażają uprawom. Wspiera monitorowanie i obserwację, by móc odpowiedzieć właściwym, selektywnym środkiem ochronnym, który będzie najbardziej skuteczny.

3. Zdrowe plony

Dzięki stałej obserwacji i zwiększaniu swojej wiedzy na temat ewentualnych szkodliwych organizmów, możliwe jest wybieranie takich środków ochronnych, które nie powodują skutków ubocznych. Pestycydy są oczywiście dozwolone, jednak wyłącznie takie, które rzeczywiście umożliwiają pozbycie się szkodników. To sprawia, że plony są zdrowe i bardziej atrakcyjne dla kupującego, gdyż są dużo wyższej jakości od tych pochodzących z uprawy chemicznej.

4. Mniej chemii – więcej oszczędności

Stosowanie wyłącznie niezbędnych, selektywnych środków chemicznych, umożliwia poczynienie ogromnych oszczędności na tym polu. To realny zysk dla rolnika, który dzięki integrowanej ochronie roślin wie, jaki środek będzie najlepszy dla jego upraw.

5. Dotacje unijne

Stosowanie się do zasad wyznaczonych w ramach integrowanej ochrony roślin, daje rolnikowi wyższą ocenę podczas ubiegania się o świadczenia, na przykład wynikające z dotacji unijnych.

Jak zatem widać – integrowana ochrona roślin ma wiele zalet, na które warto zwrócić uwagę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Syngenta.pl.